רבנים, אדמו"רים וראשי ישיבות, עסקנים, ח"כים ואישי ציבור, באו לאחל ברכת מזל טוב לעוסק בצרכי ציבור באמונה ר' יוסי דייטש המכהן כחבר מועצת עיריית ירושלים וכסגן ומ"מ ראה"ע, אשר חיתן אמש את בנו • צילום: משה גולדשטיין