בבית מדרשו שבוויליאמסבורג קיים כ"ק האדמו"ר מוויען את מנהג חלוקת מעות חנוכה, בקבלו במאור פנים ובחביבות את צעירי הצאן • צילום: ד.ה. כרם