ביום חתימת ההדלקות וחתום הדין נאספו קהל חסידי לויצק לעריכת השולחן הטהור על ידי כ"ק האדמו"ר מלויצק שליט"א ועברו על פניו להתברך • צילום: JDN