שמחת ה'ווארט' לאירוסי נכד כ"ק האדמו"ר מקהל חסידי ירושלים שליט"א - בן לחתנו, הג"ר אברהם צבי פפנהיים, רב ומו"צ שכונת בית ישראל בירושלים • החתן הוא אף נכדו של הג"ר יעקב אליעזר פפנהיים, מראשי כולל שומרי החומות ונינו של הרה"ח ר' שלמה פפנהיים, מייסד בית לפליטות ומראשי העדה החרדית • הכלה שתחי' היא בת העסקן החשוב ר' יואליש קרויס הי"ו • צילום: JDN

אירוסי נכד האדמור קהל חסידי ירושלים