אל בית מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן שליט"א, הגיע ראש ישיבת המקובלים אהבת שלום הגאון רבי יעקב הלל שליט"א, לביקור ושיחת הוד • כן הגיע לביקור ראש ישיבת קמניץ הגאון רבי יצחק שיינר שליט"א • צילום: שוקי לרר