מאות תושבי חיפה החרדית חגגו במעמד הכנסת ספר התורה לבית המדרש הגדול והמרכזי נאדבורנא חיפה • מקום של תורה ותפילה של כל תושבי העיר על כל גווניה ומגזריה • ספר התורה נדבת הנגיד החשוב ר' מרדכי ווסרמן ומשפ' שיחיו • תהלוכת ספר התורה יצאה מקרית סערט ויז'ניץ בחיפה לאחר כתיבת אותיות בבית כ"ק מרן אדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א לעבר בית המדרש הגדול נאדבורנא • צילום: אהרן ברוך ליבוביץ

נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (1) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (2) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (3) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (4) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (5) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (6) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (7) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (8) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (9) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (10) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (11) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (12) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (13) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (14) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (15) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (16) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (17) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (18) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (19) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (20) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (21) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (22) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (23) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (24) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (25) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (26) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (27) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (28) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (29) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (30) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (31) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (32) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (33) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (34) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (35) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (36) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (37) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (38) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (39) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (40) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (41) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (42) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (43) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (44) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (45) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (46) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (47) נאדבורנא חיפה הכנסת ספר תורה (48)