דומ"ץ חדש בבעלזא מוכתר בעריכת השוה"ט של מרן אדמו"ר שליט"א ונכון לעכשיו לא הוכתר עדיין כדומ"ץ אלא כראש ביהמ"ד