בימי ההתעלות בצפון פקדו התלמידים בראשות ראש הישיבה הרה"צ רבי אהרן גלדצהיילר את ציוני הצדיקים בגליל ושבתו בשבת התעלות והתרוממות לקראת ימי השובבי"ם • דברי כיבושין על מעלת ימי השובבי"ם נשא ראש הישיבה בפני התלמידים והלהיבם לתורה ועבודת ה'

תלמידי ישיבת שומרי אמונים יצאו לשלושת ימי התעלות לקראת ימי השובבים (4)

שלשה ימים רצופים של התעלות ועבודת ה' עברו על תלמידי ישיבת שומרי אמונים בראשות ראש הישיבה הרה"צ רבי אהרן גלדצהיילר כהכנה דרבא לקראת ימי השובבי"ם ת"ת הממשמשים ובאים עלינו לטובה.

את ההכנות לקראת ימי ההתעלות החלו תלמידי הישיבה כבר בפתיחת זמן חורף, כאשר במשך חודשיים ימים ישבו תלמידי הישיבה הק' והגו בתורה, ונבחנו דפי גפ"ת בע"פ בידיעה מופלגת.

תלמידי ישיבת שומרי אמונים יצאו לשלושת ימי התעלות לקראת ימי השובבים (3)

לפני יציאתם לימי ההתעלות התעלו התלמידים בשעה רצופה לפני התפילה, תפילה בהתלהבות, לימוד סדר רצוף ללא דברים בטלים כאשר לקראת הנסיעה עמד ודרש ראש הישיבה הרה"צ רבי אהרן גלדצהיילר בטוב טעם ודעת מה הן המעלות של שבת גיבוש אחדות והתעלות, ומה התלמיד צריך להוציא משבת זו, כאשר מתבל את אמרותיו במאמרי חז"ל ובמשלים נפלאים, בסיום דבריו עלו בחורי החמד על האוטובוסים שהמתין להם מחוץ לכותלי הישיבה ויסעו צפונה.

תחילה פקדו התלמידים את ציונו של רבי אלעזר בן עזריה תוך הזכרת מאמריו. לאחר תפילת ערבית בהתלהבות עצומה, נעמדו התלמידים לאמירת פרקי תהלים להצלחתם בתורה ויר"ש ולמען הכלל, ומשם עברו לקברו של התנא רב יוסף הכהן, משם עברו לקברו של רבי אלעזר בן ערך וכמעשהו בראשונה ובשניה כך מעשהו בשלישית.

תלמידי ישיבת שומרי אמונים יצאו לשלושת ימי התעלות לקראת ימי השובבים (2)

באוהל קברו של רבי אלעזר בן ערך ערכו מארגני הנסיעה שולחנות ערוכים לסעודה לכבוד ליל שישי, בחורי החמד סעדו את ליבם והתיישבו להתוועדות כאשר כלי זמר מלווים את ניגוני ההתעוררות ששרו התלמידים.

סמוך לעלות השחר נסעו התלמידים לצפת להתקדש ולטבול במקוה טרם עלותם לתפילת שחרית בציון הרשב"י במירון, ובעלות השחר הגיעו הבחורים מירונה, ופתחו באמירת תהלים ותיכף התפללו תפילת שחרית עם הנץ החמה, תפילה חסידית בקול ובהתלהבות כנהוג בחצר הקודש שומרי אמונים, כאשר ראש הישיבה עובר לפני התיבה.

תלמידי ישיבת שומרי אמונים יצאו לשלושת ימי התעלות לקראת ימי השובבים (1)

אחר התפילה נסעו התלמידים למושב עלמה בקמפוס מיוחד במינו שם ישהו עד למוצאי שבת קודש, בהגיעם למושב כבר התנוססו לעברם שלטים מיוחדים שמקבל את פניהם בברכה עם הסמל המיוחד לשבת התוועדות.

לעת ערב סמוך לשקיעת החמה התפללו תפילת מנחה, ואחר התפילה נשא ראש הישיבה הרב אהרן גלדצהיילר את דבריו בגודל קדושת שבת ובפרט כאשר התלמידים שובתים בצוותא והמחיש את הכח הגדול שיש בשבת התוועדות כמה שיכולים להתעלות בשבת שכזו, ותיכף יצא הרועה הנאמן עם צאן מרעיתו לשדה ושם קיבלו פני שבת בניגונים מרהיבים.

תלמידי ישיבת שומרי אמונים יצאו לשלושת ימי התעלות לקראת ימי השובבים (6)

במהלך סעודת ליל השבת הזמין ראש הישיבה לראש השולחן ארבעה תלמידים אשר סיימו מסכתות באותה עת, וכיבד כמה תלמידים לשאת דברים בפרשת השבוע. עם סיום סעודת ליל שבת ערך ראש הישיבה את הבאטע במיטב ניגוני חצר הקודש שומרי אמונים שנושאים את שמם הטוב בעולם כולו, וכן דרוש דרש בפרשת השבוע ובגודל קדושת השבת וימי השובבי"ם הממשמשים ובאים, עד לחצות הלילה.

לאחר לימוד הכנה לתפילה, נערכה התפילה בהתלהבות עצומה ובניגוני שבת נעלים.

העליות לתורה נמכרו על דפי גפ"ת בע"פ שיבחנו אצל ראש הישיבה עד סיום ימי השובבי"ם ת"ת.

סעודת יום השבת נערכה אף הוא בהתרוממות כאשר אף אז הזמין ראש הישיבה חמשה תלמידים שערכו סיומי מסכתות מה שלמדו בזמנם הפנוי, ואף כיבד כמה תלמידים לשאת דברים בפרשת השבוע.

תלמידי ישיבת שומרי אמונים יצאו לשלושת ימי התעלות לקראת ימי השובבים (5)

סעודה שלישית נערכה בהתרגשות נפלאה ובהתעוררות נוראה, כאשר ניגנו את ניגוני סעודה זו, כשראש הישיבה פתח בדברי כיבושין והתעוררות על ימי השובבי"ם המסוגלים.

לאחר הבדלה נערכה סעודת מלוה מלכה ערוכה כיד המלך בתופים ובמחולות, בסיום הסעודה יצאון התלמידים בריקודין נלהבים עד אחר חצות הלילה.
לפנות הבוקר חזרו התלמידים לישיבה בקרית שומרי אמונים בעיה"ק ירושלים מלאים בסיפוק רוחני וגשמי אחר שלשה ימים רצופים של התעלות במחיצתו של רבם ראש הישיבה שליט"א.

ראש ישיבת שומרי אמונים הרהצ רבי אהרן גלדצהיילר במעמד ההבדלה