תיעוד מיוחד משנותיו האחרונות של זקן המקובלים רבי ברוך חורי זצ''ל שנתבקש אמש לישיבה של מעלה • צפו במראות מהנהגותיו בקודש והארת פניו לכל שואל עצה ומבקש ברכה • צילום: אהרון מיכאלי

[postim]