הגר"י יוסף שליט"א הגיע באופן מיוחד לבקר במקום, לשאת נאום חיזוק ולהאציל את ברכותיו על מאות הבנות • הרב אברהם ישעיהו שטרן מנכ"ל הקריה, מסר למרן הראשל"צ שליט"א עשרות בקשות שנכתבו ע"י הבנות בו הביעו משאלות ליבן להתברך בדבר ישועה ורחמים

בהתרגשות רבה קיבלו בכבוד השבוע, מאות בנות מוסד "קרית בנות" את מרן הראשון לציון הגר"י יוסף שליט"א הרב הראשי הספרדי וראש בתי הדין בישראל, שהגיע באופן מיוחד לבקר במקום, לשאת נאום חיזוק ולהאציל את ברכותיו על מאות הבנות.

יצוין ש"קרית בנות" הינה חלק ממוסדות ההצלה "בית לפליטות" המפורסם לשם ולתהילה, והיא מהווה בית חם ומגורים למאות מבנות עדות המזרח, ביניהן יתומות ומקרי משפחה קשים, ואלפי בנות ישראל הקימו בתים נאמנים בישראל ע"י מפעל קודש זו.

הרב חיים אלעזר רוזנפלד מנהל המוסד קיבל את פני מרן הראשל"צ שליט"א בדברי התרגשות בשם מאות הבנות, וכן ציין מלאות שלושים וחמש שנה לביקורו של אביו הגדול שר התורה הגר"ע זי"ע שביקר בקרית בנות, והידידות והערכה הרבה והנלהבת שרחש מרן זי"ע למוסד ומנהליה.

הרה"ג רבי אלחנן פרץ שליט"א רב הקריה ומרבני בי"ש דיבר לבנות על גודל הזכות שנפל בחלקן לחזות ולשמוע דבר ד' מפי גדול בישראל.

מרן הראשל"צ שליט"א נשא בפני מאות הבנות דברי חיזוק והדרכה משך דקות ארוכות, כאשר הזכיר מהותה ודמותה ותפקידה של בת ישראל כשרה, ושכרן הרב של בנות המתחזקות בצניעות ושמירת גדרי הקדושה והצניעות, וכן התריע על סכנת האניטרנט שהמיטה חרבן באלפי בתי ישראל ה"י, ועל החובה להישמר ולציית לדברי גדולי ישראל בענין זה, הדברים השאירו רושם עז על הבנות וכל המשתתפות.

הרב אברהם ישעיהו שטרן מנכ"ל הקריה הביע את דבר המעמד המרגש, אח"כ מסר למרן הראשל"צ שליט"א עשרות בקשות שנכתבו ע"י הבנות בו הביעו משאלות ליבן להתברך בדבר ישועה ורחמים, וכן כלות המוסד זכו לברכה נרגשת מפי מרן הראשל"צ שליט"א.

המעמד ההיסטורי השאיר רושם עז ובל יימחה על הבנות.