תמונה האחרונה: האדמו"ר מסאטמאר עם ר' נחום ראזענבערג שליט"א