במעמד מרגש ומכונן נקבעו מזוזות על שערי משכנו החדש והמפואר של בית הדין 'זכרון מאיר' בנשיאות הגאון רבי חיים מאיר וואזנר שליט"א גאב"ד מקהלות שבט הלוי, ובמעמד המו"צים הנכבדים יושבי על מדין • צילום: שוקי לרר

חנוכת המשכן החדש של בדץ זכרון מאיר (1)

חנוכת המשכן החדש של בדץ זכרון מאיר (3)

חנוכת המשכן החדש של בדץ זכרון מאיר (4)

חנוכת המשכן החדש של בדץ זכרון מאיר (5)

חנוכת המשכן החדש של בדץ זכרון מאיר (6)

חנוכת המשכן החדש של בדץ זכרון מאיר (7)

חנוכת המשכן החדש של בדץ זכרון מאיר (9)

חנוכת המשכן החדש של בדץ זכרון מאיר (11)

חנוכת המשכן החדש של בדץ זכרון מאיר (12)

חנוכת המשכן החדש של בדץ זכרון מאיר (13)

חנוכת המשכן החדש של בדץ זכרון מאיר (14)

חנוכת המשכן החדש של בדץ זכרון מאיר (15)

חנוכת המשכן החדש של בדץ זכרון מאיר (16)

חנוכת המשכן החדש של בדץ זכרון מאיר (18)

חנוכת המשכן החדש של בדץ זכרון מאיר (19)

חנוכת המשכן החדש של בדץ זכרון מאיר (21)

חנוכת המשכן החדש של בדץ זכרון מאיר (22)

חנוכת המשכן החדש של בדץ זכרון מאיר (24)

חנוכת המשכן החדש של בדץ זכרון מאיר (25)

חנוכת המשכן החדש של בדץ זכרון מאיר (26)