האדמו"ר הרה"צ ר' אבנר עפג'ין ראש ישיבת בית הלוי מראש העין ערך ביקור רב רושם ושיחת חיזוק מיוחדת בישיבת אורייתא לרגל ימי השובב"ים, האדמור נשא דברי חיזוק מיוחדים במהלך המעמד אף קמו הנוכחים ופצחו בריקוד של שמחה למשך דקות ארוכות • לאחמ"כ עברו בסך כל תלמידי הישיבה ועברו להתברך מהאדמו"ר ולקבל לחיים באופן אישי תוך כדי שהאדמו"ר מאציל מברכותיו הרבות • את המעמד כיבדו כל צוות ורבני הישיבה בראשות הגר"ח שמרלר שליט"א