האדמו"ר מלעלוב בני ברק שליט"א ערך בהשתתפות קהל החסידים את השולחן הטהור לרגל יום היארצייט לזקנו בעל ה'ברכת משה' זי"ע • צילום: שוקי לרר