קהל רב השתתף בשמחת אירוסי נכד ראש ישיבת מיר ברכפלד הגאון רבי אריה פינקל שליט"א, בן לבנו הרב בנימין פינקל שליט"א. השמחה התקיימה בבני ברק, בהשתתפות רבנים רבים ואישי ציבור • צילום: שוקי לרר