באולמי רענעסאנס בבורו פארק, נערכה מסיבת מלווה מלכה רבתי לטובת מוסדותיו ובית מדרשו של כ"ק האדמו"ר מבורשטין שליט"א. קהל נכבד נטל חלק והשתתף בממונו בהחזקת המוסדות • צילום: JDN