בבית הרה"ח ר' אברהם יהושע ווערצבערגער הי"ו משמש ביהמ"ד הגדול בקרית יואל, נערכה מסיבה לטובת ישיבת קנין תורה ד'סאטמאר מונסי, כאשר נדיבי העם הרימו את נדבת ליבם לטובת הישיבה • צילום: JDN