לרגל הילולת הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זיע"א, ערך נכדו כ"ק האדמו"ר מלעלוב שליט"א, את שולחנו הטהור בהיכל בית מדרשו ברחוב צפניה בירושלים, בהשתתפות קהל רב • צפו