קהל רב השתתף בשמחת הבר מצווה לנכד כ"ק האדמו"ר מצאנז ז'ימיגראד בן לחתנו הרה"צ ר' מרדכי שליט"א בן כ"ק האדמו"ר מקראלי שליט"א • השמחה נערכה בהיכל בית המדרש צאנז ז'ימיגראד ברחוב מינץ בבני ברק • צילום: יהודה פרקוביץ