אל האוהל הענק שהוקם במתחם 'שנלר' בירושלים, נהרו ובאו אלפים מבני עיר הקודש, לעשות את שבתם עם כ"ק מרן האדמו"ר מסקווירא שליט"א, אשר ערך את שולחנו הטהור בארבע סעודות • צילום: שוקי לרר

[postim]