בישיבת המקובלים 'נחלת יצחק' בירושלים, נערך מעמד אזכרה ועצרת התעוררות, במלאת עשר שנים להסתלקותו של המקובל האלוקי רבי יצחק כדורי זצוק"ל. המעמד נערך בראשות ראש ישיבת פורת יוסף הגאון רבי משה צדקה, ובהשתתפות רבנים, מקובלים ואישי ציבור רבים • צילום: ברוך אוביץ