בקהילת דרכי תורה בביתר עילית, נערכה סעודת ראש חודש, וסיום מסכת נדרים, הנלמד בשיעורי התורה בבית המדרש השוקק חיים, בהשתתפות ראש המוסדות הרה"ג רבי יוסף בנימין וייס שליט"א, והנגיד הרב משה הבא פטרון הקהילה בביתר. את ברכת הגאב"ד הגר"א וייס שליט"א למעמד הביא ראש העיר הרב מאיר רובינשטיין, ודבר הקהילה מפי רב בית הכנסת הרה"ג דוד יצחק מנדלבוים • צילום ש.ג.