לרגל שמחות במשפחתו, עלה הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט"א, לביקור בבתי גדולי ישראל ומרנן האדמו"רים שליט"א, והזמינם לשמחת הנישואין. גדולי הדור קיבלוהו בסבר פנים יפות, וכיבדהו במאוד מאוד • צילום: שוקי לרר