ראש מוסדות נהורא דאורייתא באלעד הרב מאיר דהן שליט"א עלה למעונו של כ"ק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ שליט"א, להזמינו לחתונת בנו שתתקיים בשבוע הבא. אל הביקור נלווה הרב דוד אגאי מנכ"ל מוסדות נהורא דאורייתא • גלריה