שלום מי זה הזברה בתמונה 11

מה הקשר שלו עם הראש ישיבה