צפו בגלריה מרהיבה: גאב"ד העדה החרדית הגה"צ רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א שורף את החמץ בערב החג מלווה באיש אמונו הרב שמואל לובצקי הי"ו

צילום: שמואל דריי JDN

הגאב''ד רבי יצחק טוביה ווייס בשריפת חמץ הגאב''ד רבי יצחק טוביה ווייס בשריפת חמץ (1) הגאב''ד רבי יצחק טוביה ווייס בשריפת חמץ (2) הגאב''ד רבי יצחק טוביה ווייס בשריפת חמץ (3) הגאב''ד רבי יצחק טוביה ווייס בשריפת חמץ (4) הגאב''ד רבי יצחק טוביה ווייס בשריפת חמץ (5) הגאב''ד רבי יצחק טוביה ווייס בשריפת חמץ (6) הגאב''ד רבי יצחק טוביה ווייס בשריפת חמץ (7) הגאב''ד רבי יצחק טוביה ווייס בשריפת חמץ (8) הגאב''ד רבי יצחק טוביה ווייס בשריפת חמץ (9) הגאב''ד רבי יצחק טוביה ווייס בשריפת חמץ (10) הגאב''ד רבי יצחק טוביה ווייס בשריפת חמץ (11) הגאב''ד רבי יצחק טוביה ווייס בשריפת חמץ (12) הגאב''ד רבי יצחק טוביה ווייס בשריפת חמץ (13) הגאב''ד רבי יצחק טוביה ווייס בשריפת חמץ (14) הגאב''ד רבי יצחק טוביה ווייס בשריפת חמץ (15) הגאב''ד רבי יצחק טוביה ווייס בשריפת חמץ (16)