בתלמוד תורה שומרי אמונים בנשיאות כ"ק מרן האדמו"ר שליט"א, התקיים מעמד לחיזוק עניית אמן בכוונה. נשא דברים הרב הרב יעקב דוד מרמורשטיין שליט"א יו"ר ארגון 'בני אמונים' • תיעוד