כ"ק האדמו"ר מהוסאקוב שליט"א אשר שוהה בימים אלו בארה"ב, הגיע לביקור בבית כ"ק האדמו"ר מבאבוב 45 שליט"א, וכן אצל כ"ק האדמו"ר מטאהש שליט"א • צפו