בתקופת 'חופשת חורף' הקצרה הנהוגה ברוסיה בימים אלו, יצאה משלחת של תלמידים מהישיבה הגדולה "תומכי תמימים - ליובאוויטש" במוסקבה, למסע חיזוק התורה במזרח הרחוק ברוסיה, ביוזמת רבה הראשי של רוסיה, הגאון רבי בערל לאזאר. בטיסה של למעלה מ-9 שעות, טסו התלמידים לערים 'חברובסק', 'בירוביג'אן' ו'וולדיווסטוק', שם התכנסו יחד עם רבני הערים ושלוחי חב"ד בבתי הכנסיות שבערים, אשר התמלאו ביהודים רבים שחשקה נפשם בלימוד התורה הקדושה. התלמידים, בליווי משפיע הישיבה, הרב זושא גורליק, ישבו ל'חברותא' ושיעורי תורה עם היהודים המקומיים, והעניקו להם מלוא חופניים שעות לימוד, החל מאותיות הקודש, חומש, נ"ך, משניות, גמרא, הלכה וחסידות • צפו