שמחת חג הפסח בבית מרן ראש הישיבה הגאון רבי מיכל יהודה לפקוביץ זצוק"ל ברח' ווילקומירר בבני ברק, את המעמד הנעים בעל המנגן ר' מאיר אדלר הי"ו

ארכיון: שוקי לרר JDN

הגרמ''י לפקוביץ זצ''ל בשמחת חג הגרמ''י לפקוביץ זצ''ל בשמחת חג (1) הגרמ''י לפקוביץ זצ''ל בשמחת חג (2)