בשמחת ה'שבע ברכות' לרגל נישואי בן כ"ק האדמו"ר מטשארנאביל שליט"א, עב"ג בת כ"ק האדמו"ר מלעלוב בית שמש שליט"א, השתתף כ"ק האדמו"ר מאמשינוב שליט"א, וברך את החתן והמחותנים בברכות לרוב • צילום: יעקב לדרמן