כ"ק האדמו"ר ממבקשי אמונה שליט"א ערך את שולחנו הטהור לרגל חמשה עשר בשבט תשע"ו, ונשא דברים בגודל היום • צילום: שוקי לרר