כ"ק האדמו"ר רבי אליהו אבוחצירא שליט"א זקן אדמו"רי אבוחצירה, ערך את שולחנו הטהור לרגל חמשה עשר בשבט תשע"ו, בפני מאות ילדי ארגון 'ילדי שגיא ויעקב' באשדוד • מיוחד