קהל רב השתתף בשמחת הברית בחצר הקודש צאנז ז'ימיגראד, ואיחל ברכת מזלא טבא לאבי הבן. בסנדקאות כובד הסבא הגר"צ לייפער שליט"א, בברכות כ"ק האדמו"ר מצאנז ז'ימיגראד שליט"א, ובעמידה לברכות כ"ק האדמו"ר מביטשקוב שליט"א • צילום: שוקי לרר