אברכי חסידות לוצק בארץ הקודש, התאחדו יחדיו לשבת התאחדות מרוממת בצפון הארץ, בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א. במוצאי השבת עלו להעתיר בתפילה בציון הרשב"י באתרא קדישא מירון • גלריה