אורך ימים ושנות חיים יוסיפו למרן ראש הישיבה שליט"א שימשיך לנהלנו על מי מנוחות מתוך בריאות ונחת