בהיכל ישיבת נדבורנה בבני ברק, נערך מעמד 'תלמוד' בחלוקת פרסים לתלמידי הישיבה היגעים בתורת ה'. את המעמד פיאר בהופעתו כ"ק האדמו"ר מנדבורנה שליט"א שאף נשא דברים בפני התלמידים וברכם בברכות רבות • צילום: שוקי לרר