קרוב לאלף איש עלו בליל שישי אל הציון הקדוש הנמצא בקדש נפתלי (כיום 'גן לאומי' תל קדש) אשר שם קבורים יחדיו אשר ונפתלי בני יעקב אבינו, ביניהם הרבה אברכים חשובים וידועים, וכן בחורי ישיבות ברסלב, מישיבת 'מתיבתא' סנהדריה, ישיבת ברסלב בני ברק, וישיבת ברסלב פקיעין • צילום: ברסלב live