קהל רב השתתף בשמחת נישואי נכד כ''ק האדמו"ר מקאמרנא שליט"א, בן לחתנו הרה"צ רבי שמשון אהרן גולדמן שליט''א, בן הגה"צ מזוועהיל ב"ב שליט"א, עב"ג בת הרה"צ רבי משה שמעון הורוויץ שליט''א רב ביהמ"ד בוסטון ביתר, בן כ"ק אדמו"ר מבוסטון שליט"א, וחתן הרה"צ מגראסוורדיין שליט"א • צילום: ברוך אוביץ