צפו בוידאו: כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א בתפילת מנחה של חול המועד ולאחר מכן בעריכת 'אסתר טיש' בהיכל א גרויסע שטוב בקרית בעלזא ירושלים

צילום: שמואל דריי JDN


האדמו''ר מבעלזא אסתר טיש חוהמ''פ תשע''ב

האדמו''ר מבעלזא אסתר טיש חוהמ''פ תשע''ב (1)

האדמו''ר מבעלזא אסתר טיש חוהמ''פ תשע''ב (2)

האדמו''ר מבעלזא אסתר טיש חוהמ''פ תשע''ב (3)

האדמו''ר מבעלזא אסתר טיש חוהמ''פ תשע''ב (4)

האדמו''ר מבעלזא אסתר טיש חוהמ''פ תשע''ב (5)

האדמו''ר מבעלזא אסתר טיש חוהמ''פ תשע''ב (6)

האדמו''ר מבעלזא אסתר טיש חוהמ''פ תשע''ב (7)

האדמו''ר מבעלזא אסתר טיש חוהמ''פ תשע''ב (8)

האדמו''ר מבעלזא אסתר טיש חוהמ''פ תשע''ב (9)

האדמו''ר מבעלזא אסתר טיש חוהמ''פ תשע''ב (10)

האדמו''ר מבעלזא אסתר טיש חוהמ''פ תשע''ב (11)

האדמו''ר מבעלזא אסתר טיש חוהמ''פ תשע''ב (12)

האדמו''ר מבעלזא אסתר טיש חוהמ''פ תשע''ב (13)

האדמו''ר מבעלזא אסתר טיש חוהמ''פ תשע''ב (14)

האדמו''ר מבעלזא אסתר טיש חוהמ''פ תשע''ב (15)