בהיכל ישיבת 'מאור חיים' התקיים מעמד סיום הש"ס בהשתתפות הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א, הגאון רבי משה צדקה שליט"א, הגאון רבי בן ציון הכהן קוק שליט"א וראש הישיבה הגר"י שטרית שליט"א • תיעוד