שמחת הברית לנין כ"ק הגה"צ גאב"ד בודפשט שליט"א, נערכה במעונו של כ"ק מרן האדמו"ר מערלוי שליט"א, שאף כובד בסנדקאות, וברך את הרך הנימול ואת הוריו וזקיניו • צפו