מי יכול לספר את השתלשלות הדברים
ומה קרה עכשיו משהו מיוחד?