בבית מרן הגאון רבי ניסים קרליץ שליט"א, נערכה סעודת הודיה לרגל הצלת בית המדרש הליגמן, בראשות רבני בית המדרש ועסקניה • שוקי לרר תיעד