כ"ק מרן האדמו"ר מוויען שליט"א יצא בראשות קהל רב למסע המלכות לעבר העיירה פרשבורג לטובת מוסדות וויען במונסי • צלם המסע: משה גולדשטיין - פרשבורג