צפו במראות משמחות השבע ברכות לרגל נישואי נכדת כ"ק האדמו"ר מביאלא רמת אהרן זצ"ל, בת לחתנו הגה"צ רבי קלונימוס קלמן גשייד שליט"א, עב"ג בן כ"ק האדמו"ר מסוכוטשוב שליט"א,שנערכו בבני ברק ובירושלים • תיעוד