שמחת פדיון הבן לנכד הרה"ג ר שלמה גולדמן שליט"א רב ביהמ"ד זוועהיל רמת שלמה בן להרב מרדכי גולדמן שליט"א חתן הגר"מ קטן נכד האדמו"ר ממונסטריטש ארה"ב • הכהן הפודה הגה"צ רבי פסח שטרן מדינוב שליט"א • צילום: ברוך אוביץ

פדיון הבן לנכד הרהג ר שלמה גולדמן רב ביהמד זוויהעל רמת  נכד האדמור ממונסטריטש ארהבשלמה (1) פדיון הבן לנכד הרהג ר שלמה גולדמן רב ביהמד זוויהעל רמת  נכד האדמור ממונסטריטש ארהבשלמה (2) פדיון הבן לנכד הרהג ר שלמה גולדמן רב ביהמד זוויהעל רמת  נכד האדמור ממונסטריטש ארהבשלמה (3) פדיון הבן לנכד הרהג ר שלמה גולדמן רב ביהמד זוויהעל רמת  נכד האדמור ממונסטריטש ארהבשלמה (4) פדיון הבן לנכד הרהג ר שלמה גולדמן רב ביהמד זוויהעל רמת  נכד האדמור ממונסטריטש ארהבשלמה (5) פדיון הבן לנכד הרהג ר שלמה גולדמן רב ביהמד זוויהעל רמת  נכד האדמור ממונסטריטש ארהבשלמה (6) פדיון הבן לנכד הרהג ר שלמה גולדמן רב ביהמד זוויהעל רמת  נכד האדמור ממונסטריטש ארהבשלמה (7) פדיון הבן לנכד הרהג ר שלמה גולדמן רב ביהמד זוויהעל רמת  נכד האדמור ממונסטריטש ארהבשלמה (8) פדיון הבן לנכד הרהג ר שלמה גולדמן רב ביהמד זוויהעל רמת  נכד האדמור ממונסטריטש ארהבשלמה (9) פדיון הבן לנכד הרהג ר שלמה גולדמן רב ביהמד זוויהעל רמת  נכד האדמור ממונסטריטש ארהבשלמה (10) פדיון הבן לנכד הרהג ר שלמה גולדמן רב ביהמד זוויהעל רמת  נכד האדמור ממונסטריטש ארהבשלמה (11) פדיון הבן לנכד הרהג ר שלמה גולדמן רב ביהמד זוויהעל רמת  נכד האדמור ממונסטריטש ארהבשלמה (12) פדיון הבן לנכד הרהג ר שלמה גולדמן רב ביהמד זוויהעל רמת  נכד האדמור ממונסטריטש ארהבשלמה (13) פדיון הבן לנכד הרהג ר שלמה גולדמן רב ביהמד זוויהעל רמת  נכד האדמור ממונסטריטש ארהבשלמה (14) פדיון הבן לנכד הרהג ר שלמה גולדמן רב ביהמד זוויהעל רמת  נכד האדמור ממונסטריטש ארהבשלמה (15)