במעמד רב רושם בראשות כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ שליט"א ובהשתתפות רבנים וראשי ישיבות הוכתר הרה"ג רבי שלמה אפל לדומ"ץ קהילת ויזניץ בבארא פארק • צילום: JDN

הכתרת הרב שלמה אפל לדומץ ויזניץ בורו פארק (1)

הכתרת הרב שלמה אפל לדומץ ויזניץ בורו פארק (2)

הכתרת הרב שלמה אפל לדומץ ויזניץ בורו פארק (3)

הכתרת הרב שלמה אפל לדומץ ויזניץ בורו פארק (4)

הכתרת הרב שלמה אפל לדומץ ויזניץ בורו פארק (5)

הכתרת הרב שלמה אפל לדומץ ויזניץ בורו פארק (6)

הכתרת הרב שלמה אפל לדומץ ויזניץ בורו פארק (7)

הכתרת הרב שלמה אפל לדומץ ויזניץ בורו פארק (8)

הכתרת הרב שלמה אפל לדומץ ויזניץ בורו פארק (9)

הכתרת הרב שלמה אפל לדומץ ויזניץ בורו פארק (10)

הכתרת הרב שלמה אפל לדומץ ויזניץ בורו פארק (11)

הכתרת הרב שלמה אפל לדומץ ויזניץ בורו פארק (12)

הכתרת הרב שלמה אפל לדומץ ויזניץ בורו פארק (13)

הכתרת הרב שלמה אפל לדומץ ויזניץ בורו פארק (14)

הכתרת הרב שלמה אפל לדומץ ויזניץ בורו פארק (15)

הכתרת הרב שלמה אפל לדומץ ויזניץ בורו פארק (16)

הכתרת הרב שלמה אפל לדומץ ויזניץ בורו פארק (17)

הכתרת הרב שלמה אפל לדומץ ויזניץ בורו פארק (18)

הכתרת הרב שלמה אפל לדומץ ויזניץ בורו פארק (19)

הכתרת הרב שלמה אפל לדומץ ויזניץ בורו פארק (20)

הכתרת הרב שלמה אפל לדומץ ויזניץ בורו פארק (21)