כ"ק אדמו"ר מאלכסנדר שליט"א עלה ביום שני האחרון ב' דחוהמ"פ להר הצופים עם חסידיו, שם צפה על מקום המקדש ושורר עמם מספר ניגונים מענין חורבן הבית • גלריה

צילום: ה. לזר

האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (1) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (2) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (3) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (4) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (5) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (6) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (7) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (8) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (9) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (10) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (11) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (12) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (13) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (14) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (15) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (16) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (17) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (18) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (19) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (20) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (21) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (22) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (23) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (24) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (25) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (26) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (27) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (28) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (29) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (30) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (31) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (32) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (33) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (34) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (35) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (36) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (37) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (38) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (39) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (40) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (41) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (42) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (43) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (44) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (45) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (46) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (47) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (48) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (49) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (50) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (51) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (52) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (53) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (54) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (55) האדמו''ר מאלכסנדר בהר הצופים חוהמ''פ ע''ב (56)