אמש (רביעי) הגיע כ"ק האדמו"ר מבויאן שליט"א לבקר במעונו של כ"ק האדמו"ר משומרי אמונים שליט"א, האדמורי"ם שליט"א שוחחו ביניהם ארוכות, בין היתר הראה האדמו"ר משומרי אמונים לאדמו"ר מבויאן את החומש של אביו כ"ק האדמו"ר הגה"ק משומרי אמונים זיע"א שמיוחס להרה"ק מטשארטקוב,

כ''ק האדמו''ר מבוייאן שליט''א בביקור במעונו של כ''ק האדמו''ר משומרי אמונים שליט''א (1) כ''ק האדמו''ר מבוייאן שליט''א בביקור במעונו של כ''ק האדמו''ר משומרי אמונים שליט''א (2) כ''ק האדמו''ר מבוייאן שליט''א בביקור במעונו של כ''ק האדמו''ר משומרי אמונים שליט''א (3) כ''ק האדמו''ר מבוייאן שליט''א בביקור במעונו של כ''ק האדמו''ר משומרי אמונים שליט''א (4) האדמו''ר מבוייאן מעיין בחומש של הרה''ק מטשורטקוב זיע''א כ''ק האדמו''ר מבוייאן שליט''א בביקור במעונו של כ''ק האדמו''ר משומרי אמונים שליט''א (5) כ''ק האדמו''ר מבוייאן שליט''א בביקור במעונו של כ''ק האדמו''ר משומרי אמונים שליט''א (6) כ''ק האדמו''ר מבוייאן שליט''א בביקור במעונו של כ''ק האדמו''ר משומרי אמונים שליט''א (7) בברכת לחיים כ''ק האדמו''ר מבוייאן שליט''א בביקור במעונו של כ''ק האדמו''ר משומרי אמונים שליט''א (8) בברכת לחיים כ''ק האדמו''ר מבוייאן שליט''א בביקור במעונו של כ''ק האדמו''ר משומרי אמונים שליט''א (9) האדמו''ר מבוייאן נפרד מהאדמו''ר משומרי אמונים כ''ק האדמו''ר מבוייאן שליט''א בביקור במעונו של כ''ק האדמו''ר משומרי אמונים שליט''א (10) האדמו''ר משומרי אמונים מלווה את האדמו''ר מבוייאן