קהל המונים בראשות אדמורי"ם ורבנים השתתפו בשמחת נישואי בן הגה”צ רבי שמחה בן ציון אייזיק רבינוביץ שליט”א מח”ס "פסקי תשובות" ורב קהילת משכנות יעקב רמת שלמה עב”ג בת הרה”צ רבי בנימין יצחק אוירבוך שליט”א חתן הגה”צ רבי שמואל גולדמן שליט”א מזוועהיל. • צילום יהודה פרקוביץ

חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (1) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (2) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (3) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (4) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (5) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (6) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (7) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (8) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (9) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (10) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (11) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (12) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (13) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (14) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (15) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (16) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (17) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (18) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (19) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (20) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (21) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (22) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (23) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (24) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (25) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (26) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (27) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (28) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (29) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (30) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (31) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (32) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (33) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (34) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (35) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (36) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (37) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (38) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (39) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (40) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (41) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (42) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (43) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (44) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (45) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (46) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (47) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (48) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (49) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (50) חתונת ביאלא פשיסחא זוויעהל אדר א תשעו (51)